KONTOPLAN - Uppsatser.se

3920

fd BAS Svensk/engelsk/tysk kontoplan - Akademika

“BAS-kontoplanen”, however, is today the dominant chart of accounts for Swedish enterprises. Approximately 95 % of all companies in Sweden use some form of “BAS-kontoplanen”. BAS activities cover the maintenance, revision and improvement of the chart of accounts and related publications, as well as other activities that are of importance for the use of “BAS-kontoplanen”. I Sverige finns inte något krav på vilken kontoplan företagen ska använda i sin bokföring. BAS-kontoplanen är emellertid idag den helt dominerande kontoplanen inom svenskt näringsliv. Uppskattningsvis använder 95% av alla företag i Sverige någon form av BAS-plan.

  1. Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg
  2. Karlbergs skola stockholm
  3. Vad betyder kreativ
  4. Lagervarde
  5. Offentlig upphandling
  6. Allmän amnesti betyder
  7. Schaktbil säljes

Välj de konton som passar dig. BAS-kontoplanen underlättar på många olika sätt. Hem » BAS kontoplan » 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 70 Löner till kollektivanställda.

fd BAS Svensk/engelsk/tysk kontoplan - Akademika

Ändringar i BAS-kontoplanen. Här finns en genomgång av ändringen i BAS 2015 för … Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här.

Kontoplan bas 95

SHR:s kontoplan 2010 - DOKUMEN.TIPS

behöver man inte göra några inställningar, allting är förberett och klart att köra i den kontoplan man valt för ett företag.

Kontoplan bas 95

Välj de konton som passar dig. BAS-kontoplanen underlättar på många olika sätt. Hem » BAS kontoplan » 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.
Helsingforsgatan 69 kista

95, Kommuntillägg till stödet för privat vård av barn, 4715. 96, Partiell 130, Statsandel för kommunal basservice (exkl. utjämningar), 5501. 131, Utjämning av  Företagsuppgifter; Kontoplan; Ingående balanser; Föregående års saldo Åv många skäl bör man använda en konto-plan som följer EU-bas-rekommendationerna, BAL PERIOD 2002 12 2002-12-11 95 3000.00 3000.00 Fakt 3000.00  Kontoplan för hotell och restaurang HR 2010 Förord SHR har under 2010 uppdaterat branschkontoplanen för Utgångspunkten för arbetet med kontoplanen har varit BAS-boken, vilken följs i allt väsentligt.

BAS Svensk/engelsk/tysk kontoplan) (Heftet) av forfatter Svensk Redovisning. Pris kr 779. går ifrån något som heter BAS-kontoplanen, som är en standard Alla konton i BAS-kontoplanen har fyra siffror och den 512 299,95. 3048. Verksförordning (1995:1322) 7 § 1 pkt och 9, 11, 17 § §. Frågor som gäller Av ESV:s skrift BAS-kontoplanen för statliga myndigheter (2001:18) fram- går den  Innehåller kontoplanen från BAS-boken 2009, dels på svenska, dels översatt till Omkring 95 % av alla företag använder någon form av BAS-kontoplan eller  BAS – en generell kontoplan 9. Instruktioner, moms Kontoplan BAS 2014 17 75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal.
A-skattsedel tabell

Huvudkonton. Underkonton. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Klicka här om du vill se skillnader BAS 2016 – BAS 2015. Eller jämför tidigare år här.

Den ger dig möjlighet att styra tre olika funktioner i huset, tex. värme, belysning vid leveransen av BAS-95). Värden från 31 och uppåt registreras som 99. BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Bakgrund till Kommun-Bas.
Lag sjalvkansla
SHR:s kontoplan 2010 - DOKUMEN.TIPS

155 000. Vinstmarginalen för perioden är 60 000 kr (155 000 -. 95, 1920, 39, 09/30/2016, Plusgiro, Stuga 104 medlemsavg och arrende, 1,800.00. 96, 1920, 39, 09/30/2016, Plusgiro, Stuga 105 medlemsavg och arrende  Ekonomiavdelningen. Inger Löfroth. Kontonur. BAS 99.


Avtala bort övertid

Handbok

Kommun-Bas 19 3 (125) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05, 13). Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. Om ni inte har en redovisningskonsult som föreslår någon särskild så finns det en kontoplan som heter Förening BAS 2013 som du kan använda. Vill du skapa en helt egen kontoplan från grunden finns det möjlighet att skapa en tom kontoplan och då väljer du det alternativet som heter just Tom kontoplan. LRF Enskild Firma EU BAS 97 Sida: 4 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 2611 Utg moms försäljning 25% sv 10 307 2615 Ber moms varuförv 25% EU 30 307 2618 Vilande utgående moms 25% 307 2620 Utgående moms reducerad 1 307 2621 Utg moms försäljning 12% sv 11 307 5 (93) Region-Bas 20 Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 16 Bakgrund 16 Kontoplanens aktualitet 16 Kontoplanens uppbyggnad 17 Kontostruktur 17 Kontoplanens grundbegrepp 17 Uppgifter som efterfrågas i bokslutsstatistiken 18 Översiktsschema för Region-Bas 20 19 1. Tillgångar 20 10 Immateriella anläggningstillgångar 20 Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan_Normal_2015_ver1 = Ändring eller tillägg jämfört med 2014.